Slik monterer du redBox husbrannslange:


ADVARSEL - VIKTIG Å TA HENSYN TIL VED MONTERING

Hvis husbrannslangen ikke monteres korrekt kan det oppstå skade på husbrannslangen og husbrannslangens funksjon.

Husbrannslanger skal være fast tilkoplet vannuttak

Husbrannslanger skal alltid være tilkolpet vannuttak. Det skal ikke benyttes"hurtigkoplinger" og lignende ikke permanente løsninger. Det skal ikke være vanntrykk i husbrannslangen under oppbevaring.

Må ikke koples til varmt vann

Pass på at husbrannslangen koples til kaldt vann. Hvis husbrannslangen koples til varmt vann kan husbrannslangen bli skadet. Vannets kjølende effekt er en vesentlig positiv egenskap ved slokking av brann.

Vannuttaket til husbrannslangen skal alltid peke i bruksretningen

Vannuttaket skal peke i den retningen husbrannslangen skal brukes. For eksempel skal vannuttak i et kjøkkenskap peke ut av skapet og ikke f.eks. ned mot gulvet. Dette for å hindre unødige "knekker" på husbrannslangen ved vannuttaket.

Husbrannslangen skal monteres på samme sted som vannuttaket

Husbrannslangen skal monteres i umiddelbar nærhet til vannuttaket. Husbrannslangen skal for eksempel alltid monteres inne i samme skap som vannuttaket / vanntilkoplingen.

Hele slangen skal frigjøres fra oppbevaringkassetten ved bruk

Husbrannslangen skal monteres slik at hele slangen skal frigjøres helt fra kassetten den oppbevares i. Slangen skal for eksempel ikke føres mellom kassetten og veggen den er montert på (se bildenen over for korrekt montering).

Ikke slokk "smult" og fritygryter" med vann!

Oppvarmede oljer er betydelig lettere enn vann. Vann vil synke til bunnen i frityrgryten og umiddelbart stige opp igjen som vanndamp og spre de brennende oljene. Bruk et grytelokk og flytt gryten ved "frityrbrann" på komfyren.