Utførte tester

Generelt om test av husbrannslanger

Det finnes dessverre hverken nasjonale eller internasjonale normer eller standarderer for husbrannslanger. Derved finnes heller ingen godkjenningsordninger eller testprosedyrer for husbrannslanger. Når vi har testet husbrannslangene er dette frivillige tester vi har bestilt på eget iniativ fra uavhengige og anerkjente testinstitusjoner. Forskjellige kvaliteter er testet etter råd og tips fra myndighetspersoner innen fagområdet brannsikkerhet og representanter for norske brannvesen.

Funksjonstest utført av Det Norske Veritas

Siden RedBox husbrannslange er konstuert i et "mykt stoff" var det av størst interesse å dokumentere hvordan dette innvirker på bruk i en brannsituasjon hvor slangen trekkes fra "rom til rom" og det naturlig vil oppstå "knekker" på brannslangen. For å skape et "worse case scenario" ble tilførselsvannet til husbrannslangen ført gjennom 8mm rør, og under 2 BAR vanntrykk. Det Norske Veritas testet den lengste husbrannslangen (15m) med 6.stk. 90 graders knekker og målte deretter hvor mye vann som kom ut av slangen i andre enden. Resultatet ble at "knekkene" ikke påvirket vanngjennomstrømningen i slangen eller vannets kastelengde. Testen er i sin helhet nedlastbar under "nedlastinger".

Trykktester - hva tåler slangen?

Trykktester er utført av både "den svenska provningsanstalten" og "TÛV" i Tyskland. Begge forsøkene viste at både slangen og slangekoplingene tålte over 20 BAR trykk. Testene kan i sin helhet lastes ned under "nedlastinger".

Kan ikke godkjennes, men er godkjent likevell!

Det kan virke litt underlig når produkter det ikke finnes godkjenningsnormer for, likevell er godkjent. I dette tilfelle har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) bekreftet at husbrannslangen er godkjent slokkeutstyr i bolig med grunnlag i de tester og annen dokumentasjon som finnes på produktet. Skriftlige bekreftelser på godkjenning finner du under "nedlastinger".

Produksjonskontroll

NEMKO utfører årlige kontroller av produksjonen for å sikre tilfredsstillende kvalitet og kvalitetsrutiner i produksjonsleddet.

"Folkets godkjenning"

Over 40.000 RedBox husbrannslanger er montert i norske hjem. I praksis betyr dette at RedBox husbrannslange har vært montert i mange hjem hvor det har oppstått branner. Vi har registrert flere branntilløp som er slokket med RedBox husbrannslange. Dette er tross alt den ultimate testen man aldri kan gjøres på samme måte i et "laboratorie". At brannene ble slukket raskt i alle tilfellene gir mening med arbeidet vi gjør, når vi konstant prøver å gjøre husbrannslangen både enklere og mer effektiv i bruk

Hva sier "brannfolk"?

RedBox husbrannslange er demonstrert og "testet" med mange ansatte ved en rekke brannvesen. For oss er det like moro og motiverende hver gang vi ser fagfolk som omvendes fra "skeptisk" til "entusiastisk"